Phong Hao Homestay – Mai Hịch

Thông tin liên hệ

Địa chỉ J264+WCM, Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 495 33 36
Trang web
Tọa độ 20.612.346, 1.050.060.347

 


Địa chỉ Phong Hao Homestay ở đâu?

J264+WCM, Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Phong Hao Homestay như thế nào?

Giờ làm việc của Phong Hao Homestay là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Phong Hao Homestay có website không?

Địa chỉ trang web của Phong Hao Homestay là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng dê xứ nghệ - Vinh Tân