PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM MEDLATEC NAM ĐỊNH – Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 129 Võ Nguyên Giáp, Thống Nhất, TP. Nam Định, Nam Định 420000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 565656
Trang web https://medlatec.vn/
Tọa độ 204.411.754, 1.061.751.815

 


Địa chỉ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM MEDLATEC NAM ĐỊNH ở đâu?

129 Võ Nguyên Giáp, Thống Nhất, TP. Nam Định, Nam Định 420000, Việt Nam

Giờ làm việc của PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM MEDLATEC NAM ĐỊNH như thế nào?

Giờ làm việc của PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM MEDLATEC NAM ĐỊNH là:

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM MEDLATEC NAM ĐỊNH có website không?

Địa chỉ trang web của PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM MEDLATEC NAM ĐỊNH là: https://medlatec.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Y Tế Yên Bái - Trung Tâm Nội Tiết - P.Nguyễn Thái Học