Phòng khám Đa khoa Thiên Nam – Phường 10

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 192 Ba Tháng Hai, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3597 868
Trang web http://www.thiennamclinic.com/
Tọa độ 10.376.488.799.999.900, 10.711.416.919.999.900

 


Địa chỉ Phòng khám Đa khoa Thiên Nam ở đâu?

192 Ba Tháng Hai, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Đa khoa Thiên Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng khám Đa khoa Thiên Nam là: Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00]

Phòng khám Đa khoa Thiên Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng khám Đa khoa Thiên Nam là: http://www.thiennamclinic.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Dụng cụ Y tế số 1 - Đà Nẵng - An Hải Bắc