Phòng khám Medic Sài Gòn Bến Tre – Sơn Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 78 QL60, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0848 747 115
Trang web https://medicsaigonbentre.vn/
Tọa độ 102.702.578, 10.635.849.789.999.900

 


Địa chỉ Phòng khám Medic Sài Gòn Bến Tre ở đâu?

78 QL60, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Medic Sài Gòn Bến Tre như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng khám Medic Sài Gòn Bến Tre là: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Phòng khám Medic Sài Gòn Bến Tre có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng khám Medic Sài Gòn Bến Tre là: https://medicsaigonbentre.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Xét Nghiệm Số 1 - Sơn Phong