Phuoc Trang Hotel Dalat – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 58B Đường Lê Thánh Tôn, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66150, Việt Nam
Số điện thoại 0385 027 777
Trang web http://turmee.com/
Tọa độ 11.946.846.899.999.900, 10.842.731.769.999.900

 


Địa chỉ Phuoc Trang Hotel Dalat ở đâu?

58B Đường Lê Thánh Tôn, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66150, Việt Nam

Giờ làm việc của Phuoc Trang Hotel Dalat như thế nào?

Giờ làm việc của Phuoc Trang Hotel Dalat là:

Phuoc Trang Hotel Dalat có website không?

Địa chỉ trang web của Phuoc Trang Hotel Dalat là: http://turmee.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Thảo Ngân - Phường 1