Quán Ăn Ba Tam – Hoà Hiệp Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ X9X7+F33, Thăng Long, Hoà Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3545 635
Trang web
Tọa độ 129.986.304, 1.093.626.737

 


Địa chỉ Quán Ăn Ba Tam ở đâu?

X9X7+F33, Thăng Long, Hoà Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Ba Tam như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Ba Tam là: Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[07:30-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30]

Quán Ăn Ba Tam có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Ba Tam là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Sơn Hà - Đại Hải