Quán Ăn Hoa Thắng Lê Hoàn, Hưng Phúc, tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam – Hưng Phúc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ MMMR+FC3, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 097 965 06 55
Trang web
Tọa độ 186.836.314, 10.569.105.669.999.900

 


Giờ làm việc của Quán Ăn Hoa Thắng Lê Hoàn, Hưng Phúc, tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Hoa Thắng Lê Hoàn, Hưng Phúc, tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam là: Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Quán Ăn Hoa Thắng Lê Hoàn, Hưng Phúc, tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Hoa Thắng Lê Hoàn, Hưng Phúc, tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Điểm - An Hoà