Quán ăn Lăng Ký – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3856 807
Trang web https://www.foody.vn/vung-tau/tiem-com-lang-ky
Tọa độ 103.476.746, 10.707.590.499.999.900

 


Địa chỉ Quán ăn Lăng Ký ở đâu?

22 Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Lăng Ký như thế nào?

Giờ làm việc của Quán ăn Lăng Ký là: Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Thốt Nốt Sữa - Công Muôn Sắc - Lương Phi