Quán Bar Thiên Đường – Phường Ngô Quyền

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 86, Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3857 176
Trang web
Tọa độ 21.279.317.499.999.900, 1.061.979.775

 


Địa chỉ Quán Bar Thiên Đường ở đâu?

86, Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bar Thiên Đường như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Bar Thiên Đường là:

Quán Bar Thiên Đường có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Bar Thiên Đường là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Kitty - Phường 3