Quán Bún Tiêu Vịt Phượng – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 21 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 097 863 68 67
Trang web
Tọa độ 9.603.667.699.999.990, 10.597.323.039.999.900

 


Địa chỉ Quán Bún Tiêu Vịt Phượng ở đâu?

21 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bún Tiêu Vịt Phượng như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Bún Tiêu Vịt Phượng là: Thứ Bảy:[17:00-23:00], Chủ Nhật:[17:00-23:00], Thứ Hai:[17:00-23:00], Thứ Ba:[17:00-23:00], Thứ Tư:[17:00-23:00], Thứ Năm:[17:00-23:00], Thứ Sáu:[17:00-23:00]

Quán Bún Tiêu Vịt Phượng có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Bún Tiêu Vịt Phượng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Thơm - Đông Hải 1