Quán Giải Khát Nước Mía Thứ Lịch – Vạn An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tỉnh Lộ 286, Phường Vạn An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Vạn An, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam
Số điện thoại 0338 455 592
Trang web
Tọa độ 21.195.446, 1.060.475.367

 


Địa chỉ Quán Giải Khát Nước Mía Thứ Lịch ở đâu?

Tỉnh Lộ 286, Phường Vạn An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Vạn An, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Giải Khát Nước Mía Thứ Lịch như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Giải Khát Nước Mía Thứ Lịch là:

Quán Giải Khát Nước Mía Thứ Lịch có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Giải Khát Nước Mía Thứ Lịch là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm - TT. Nà Hang