Quán Gió Nam – Phú Hài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W4QC+724, Hoàng Bích Sơn, Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 091 495 91 59
Trang web
Tọa độ 10.938.138.799.999.900, 1.081.200.858

 


Địa chỉ Quán Gió Nam ở đâu?

W4QC+724, Hoàng Bích Sơn, Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Gió Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Gió Nam là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Quán Gió Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Gió Nam là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Cô Á - P. Diên Hồng