Quán Nem Số 6 – Vĩnh Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1175 Đ. 23 Tháng 10, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3752 947
Trang web
Tọa độ 122.571.836, 10.913.665.809.999.900

 


Địa chỉ Quán Nem Số 6 ở đâu?

1175 Đ. 23 Tháng 10, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nem Số 6 như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Nem Số 6 là:

Quán Nem Số 6 có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Nem Số 6 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng 123 Zô - ấp Đồn