Quán YaGaMi – Tân Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ J99X+3JH, Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0857 537 158
Trang web
Tọa độ 106.176.982, 1.053.991.162

 


Địa chỉ Quán YaGaMi ở đâu?

J99X+3JH, Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán YaGaMi như thế nào?

Giờ làm việc của Quán YaGaMi là: Thứ Bảy:[08:00-21:45], Chủ Nhật:[08:00-21:45], Thứ Hai:[08:00-21:45], Thứ Ba:[08:00-21:45], Thứ Tư:[08:00-21:45], Thứ Năm:[08:00-21:45], Thứ Sáu:[08:00-21:45]

Quán YaGaMi có website không?

Địa chỉ trang web của Quán YaGaMi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Mai Cafe - P. Hợp giang