SÂN KHẤU KÝ ỨC HỘI AN – Cẩm Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 159 Nguyễn Tri Phương, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 098 325 77 30
Trang web https://kyuchoian.com/
Tọa độ 158.725.635, 10.833.759.529.999.900

 


Địa chỉ SÂN KHẤU KÝ ỨC HỘI AN ở đâu?

159 Nguyễn Tri Phương, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của SÂN KHẤU KÝ ỨC HỘI AN như thế nào?

Giờ làm việc của SÂN KHẤU KÝ ỨC HỘI AN là: Thứ Bảy:[17:00-22:00], Chủ Nhật:[17:00-22:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[17:00-22:00]

SÂN KHẤU KÝ ỨC HỘI AN có website không?

Địa chỉ trang web của SÂN KHẤU KÝ ỨC HỘI AN là: https://kyuchoian.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Công Phụng - Phường Hàm Tiến