Silk Path Boutique Hanoi – Tràng Tiền

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 21 P. Hàng Khay, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3938 5555
Trang web http://silkpathhotel.com/
Tọa độ 210.255.141, 10.585.273.559.999.900

 


Địa chỉ Silk Path Boutique Hanoi ở đâu?

21 P. Hàng Khay, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Silk Path Boutique Hanoi như thế nào?

Giờ làm việc của Silk Path Boutique Hanoi là:

Silk Path Boutique Hanoi có website không?

Địa chỉ trang web của Silk Path Boutique Hanoi là: http://silkpathhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Chang Cheng Hotel - street