Silverland Central Hotel, Ho Chi Minh City – Phường Bến Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 2738
Trang web https://www.silverlandhotels.com/silverland-central-hotel.html
Tọa độ 107.716.651, 10.669.735.879.999.900

 


Địa chỉ Silverland Central Hotel, Ho Chi Minh City ở đâu?

16 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Silverland Central Hotel, Ho Chi Minh City như thế nào?

Giờ làm việc của Silverland Central Hotel, Ho Chi Minh City là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Black H'mong View Hotel - Mường Hoa