Soc Trang Hotel 1 – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 64-72 Duong B, Khu dan cu Minh Chau, P.7, Phường 7, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 093 927 76 51
Trang web
Tọa độ 96.263.606, 10.596.230.059.999.900

 


Địa chỉ Soc Trang Hotel 1 ở đâu?

64-72 Duong B, Khu dan cu Minh Chau, P.7, Phường 7, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Soc Trang Hotel 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Soc Trang Hotel 1 là:

Soc Trang Hotel 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Soc Trang Hotel 1 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NAM PHUONG HOTEL - Tân Phú Đông