Star Hotel – Phước Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 42 Loseby, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3984 777
Trang web http://www.danangstarhotel.vn/
Tọa độ 160.734.794, 1.082.414.172

 


Địa chỉ Star Hotel ở đâu?

42 Loseby, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Star Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Star Hotel là:

Star Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Star Hotel là: http://www.danangstarhotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Trúc Mai - Hưng Dũng