Tarasa Hotel – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 191 Đống Đa, Street, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3873 555
Trang web
Tọa độ 160.766.184, 10.821.616.379.999.900

 


Địa chỉ Tarasa Hotel ở đâu?

191 Đống Đa, Street, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tarasa Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Tarasa Hotel là:

Tarasa Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Tarasa Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bigdoghomestay - Khu K1