TH True Mart – Nam Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Đường Phan Đình Giót, Nam Hà, Hà Tĩnh, 43000, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3695 606
Trang web http://www.thmilk.vn/
Tọa độ 18.337.355.199.999.900, 1.059.015.944

 


Địa chỉ TH True Mart ở đâu?

23 Đường Phan Đình Giót, Nam Hà, Hà Tĩnh, 43000, Việt Nam

Giờ làm việc của TH True Mart như thế nào?

Giờ làm việc của TH True Mart là: Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

TH True Mart có website không?

Địa chỉ trang web của TH True Mart là: http://www.thmilk.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm - Thôn Bình Lương