Thao Minh New star hotel – Phường 10

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 197 duong 1/4, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 05406, Việt Nam
Số điện thoại 094 287 88 98
Trang web
Tọa độ 103.842.009, 10.634.051.679.999.900

 


Địa chỉ Thao Minh New star hotel ở đâu?

197 duong 1/4, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 05406, Việt Nam

Giờ làm việc của Thao Minh New star hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Thao Minh New star hotel là:

Thao Minh New star hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Thao Minh New star hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động VN - Phường 10