Thảo Trang Hotel – Nam Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ số 11 Trịnh Hoài Đức, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 408 51 23
Trang web
Tọa độ 174.670.093, 10.659.735.069.999.900

 


Địa chỉ Thảo Trang Hotel ở đâu?

số 11 Trịnh Hoài Đức, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Thảo Trang Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Thảo Trang Hotel là:

Thảo Trang Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Thảo Trang Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Kim Long Hotel - Tiền Phong