Thủy Tiên Hotel – Ghềnh Ráng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24 Đ. Mai Hắc Đế, Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3686 878
Trang web https://www.facebook.com/Hotel-Thu%E1%BB%B7-Ti%C3%AAn-189374005025474/
Tọa độ 13.748.118.199.999.900, 1.092.094.436

 


Địa chỉ Thủy Tiên Hotel ở đâu?

24 Đ. Mai Hắc Đế, Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Thủy Tiên Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Thủy Tiên Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Spotlight - Phường 9