Thy Phương Hotel – Hoà Minh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 201 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3649 999
Trang web
Tọa độ 160.569.308, 1.081.721.429

 


Địa chỉ Thy Phương Hotel ở đâu?

201 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thy Phương Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Thy Phương Hotel là:

Thy Phương Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Thy Phương Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ethnic Mai Châu - TT. Mai Châu