Tiệm Bánh Mì – Bánh Bao Bà Tại – Hưng Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 81 Nguyễn Văn Cừ, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 093 233 74 56
Trang web
Tọa độ 186.753.251, 10.568.728.089.999.900

 


Địa chỉ Tiệm Bánh Mì - Bánh Bao Bà Tại ở đâu?

81 Nguyễn Văn Cừ, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Mì - Bánh Bao Bà Tại như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Mì – Bánh Bao Bà Tại là: Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30]

Tiệm Bánh Mì - Bánh Bao Bà Tại có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Bánh Mì – Bánh Bao Bà Tại là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ Sở SX Bánh Mì Hồng Ngọc 20 - Phường 3