Tiệm Hoa Tươi Hoa Cát Tường – Thuỷ Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 680, Tỉnh Lộ 359, Phố Mới, Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 8840 164
Trang web
Tọa độ 209.095.348, 10.667.456.229.999.900

 


Địa chỉ Tiệm Hoa Tươi Hoa Cát Tường ở đâu?

680, Tỉnh Lộ 359, Phố Mới, Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Hoa Tươi Hoa Cát Tường như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Hoa Tươi Hoa Cát Tường là:

Tiệm Hoa Tươi Hoa Cát Tường có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Hoa Tươi Hoa Cát Tường là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hoa Tươi Thùy Hương - Tân Biên