Trà sữa Dreamtea TTC Plaza – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 836W+WHQ, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 593 03 83
Trang web http://www.dreamtea.vn/
Tọa độ 113.123.305, 1.060.964.999

 


Địa chỉ Trà sữa Dreamtea TTC Plaza ở đâu?

836W+WHQ, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Dreamtea TTC Plaza như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa Dreamtea TTC Plaza là: Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Trà sữa Dreamtea TTC Plaza có website không?

Địa chỉ trang web của Trà sữa Dreamtea TTC Plaza là: http://www.dreamtea.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  The Nest - Đồng Mỹ