Trại Cá Giống Bắc Ninh – Từ Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0878 022 088
Trang web http://www.ria1.org/
Tọa độ 211.022.847, 10.594.204.359.999.900

 


Địa chỉ Trại Cá Giống Bắc Ninh ở đâu?

Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại Cá Giống Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Trại Cá Giống Bắc Ninh là: Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Trại Cá Giống Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Trại Cá Giống Bắc Ninh là: http://www.ria1.org/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tư vấn thi công hồ koi Quảng Ngãi - 0934.848.111 - Tư Nghĩa