Trại cá giống Đức – Phường 10

Thông tin liên hệ

Địa chỉ HWFX+FJM, Phường 10, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 098 681 81 89
Trang web
Tọa độ 95.737.094, 1.059.490.374

 


Địa chỉ Trại cá giống Đức ở đâu?

HWFX+FJM, Phường 10, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại cá giống Đức như thế nào?

Giờ làm việc của Trại cá giống Đức là: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Trại cá giống Đức có website không?

Địa chỉ trang web của Trại cá giống Đức là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trại Cá Giống - Cá Cảnh Sơn Tịnh - TT. Sơn Tịnh