Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 65 đường Hồ Nước Ngọt, Phường 5, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0359 594 038
Trang web
Tọa độ 9.616.594.599.999.990, 1.059.706.564

 


Địa chỉ Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng ở đâu?

65 đường Hồ Nước Ngọt, Phường 5, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng như thế nào?

Giờ làm việc của Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng là: Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[13:30-16:00], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00]

Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng có website không?

Địa chỉ trang web của Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Giống Thủy sản Vĩnh Linh - Vĩnh Thành