Trung Tâm Bảo Hành OPPO Trà Vinh – QL53

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lầu 2, Tòa Nhà Viettel, 156, QL53, Phường 7, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 6288 688
Trang web
Tọa độ 9.927.304, 10.633.187.099.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Bảo Hành OPPO Trà Vinh ở đâu?

Lầu 2, Tòa Nhà Viettel, 156, QL53, Phường 7, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Bảo Hành OPPO Trà Vinh như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Bảo Hành OPPO Trà Vinh là: Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Trung Tâm Bảo Hành OPPO Trà Vinh có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Bảo Hành OPPO Trà Vinh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  TỔng kho Sơn INFOR Tươi Thùy - Quảng C