Trung Tâm Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế – Phường 15

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 879 73 45
Trang web https://thietbiytetamlan.com/
Tọa độ 10.780.253.199.999.900, 10.666.736.859.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế ở đâu?

134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế là: Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Trung Tâm Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế là: https://thietbiytetamlan.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Hà Tĩnh - Nam Hà