Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình – P. Đề Thám

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 280 Trần Thánh Tông, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0227 3833 512
Trang web
Tọa độ 204.438.693, 1.063.395.335

 


Địa chỉ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình ở đâu?

280 Trần Thánh Tông, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình là:

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế Linh Chi - Long Tâm