Trung Tâm Y Tế Thành Phố Huế – Thành phố Huế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 140 Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0543 510 279
Trang web
Tọa độ 164.799.012, 10.758.096.619.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Thành Phố Huế ở đâu?

140 Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Huế như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Huế là:

Trung Tâm Y Tế Thành Phố Huế có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Huế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế huyện Giang Thành - Giang Thành