Tuổi Ngọc Chay – Hồ Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 436 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0383 334 394
Trang web http://tuoingocchay.com/
Tọa độ 208.496.037, 1.066.719.687

 


Địa chỉ Tuổi Ngọc Chay ở đâu?

436 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tuổi Ngọc Chay như thế nào?

Giờ làm việc của Tuổi Ngọc Chay là: Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00]

Tuổi Ngọc Chay có website không?

Địa chỉ trang web của Tuổi Ngọc Chay là: http://tuoingocchay.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Lẩu Thái - Nướng 38K - Thái Bình