Vinh Hung 2 City Hotel – Phường Minh An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 121 Bà Triệu, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3863 717
Trang web http://www.vinhhungcityhotel.com/
Tọa độ 15.880.685.199.999.900, 1.083.264.925

 


Địa chỉ Vinh Hung 2 City Hotel ở đâu?

121 Bà Triệu, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Vinh Hung 2 City Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Vinh Hung 2 City Hotel là:

Vinh Hung 2 City Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Vinh Hung 2 City Hotel là: http://www.vinhhungcityhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Togi Hotel - Thu Thuỷ