Zen Tea Hố Nai – Khu Phố 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XVFP+3WG, Khu Phố 3, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 098 562 37 19
Trang web https://www.foody.vn/dong-nai/zen-tea-nguyen-ai-quoc
Tọa độ 109.726.995, 1.068.873.251

 


Địa chỉ Zen Tea Hố Nai ở đâu?

XVFP+3WG, Khu Phố 3, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Zen Tea Hố Nai như thế nào?

Giờ làm việc của Zen Tea Hố Nai là: Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Võng Hát với nhau Diamond - Tân Bình