经典相菜- Hương vị Trung Hoa – Đại Phúc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 109B Đ. Bình Than, Đại Phúc, Bắc Ninh, 16000, Việt Nam
Số điện thoại 0852 253 389
Trang web
Tọa độ 21.171.159.199.999.900, 10.607.523.909.999.900

 


Địa chỉ 经典相菜- Hương vị Trung Hoa ở đâu?

109B Đ. Bình Than, Đại Phúc, Bắc Ninh, 16000, Việt Nam

Giờ làm việc của 经典相菜- Hương vị Trung Hoa như thế nào?

Giờ làm việc của 经典相菜- Hương vị Trung Hoa là:

经典相菜- Hương vị Trung Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của 经典相菜- Hương vị Trung Hoa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Kim Long - Giảng Võ