Cửa Hàng Sữa Thanh Thảo – Khu 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 247 Vũ Văn Hiếu, Khu 2, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 960 80 96
Trang web
Tọa độ 209.591.903, 10.715.401.229.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Sữa Thanh Thảo ở đâu?

247 Vũ Văn Hiếu, Khu 2, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sữa Thanh Thảo như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sữa Thanh Thảo là:

Cửa Hàng Sữa Thanh Thảo có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Sữa Thanh Thảo là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ubofood Hải Phòng - Chợ Hải sản Ba miền - Máy Tơ