Chả mực Quảng Ninh – khu 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ ô 41, tổ 1, khu 6, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 208 32 32
Trang web https://chamucquangninh.com/
Tọa độ 20.962.367.399.999.900, 1.070.837.921

 


Địa chỉ Chả mực Quảng Ninh ở đâu?

ô 41, tổ 1, khu 6, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chả mực Quảng Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Chả mực Quảng Ninh là: Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Chả mực Quảng Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Chả mực Quảng Ninh là: https://chamucquangninh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Nội Thất Ngọc Anh - Đức Thắng