Chợ Đầu mối Vĩnh Tường Vĩnh Phúc – Đại Đồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường 33m, Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 097 252 50 80
Trang web https://cho-au-moi-nong-san-vinh-tuong-vinh-phuc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 212.721.211, 10.548.298.899.999.900

 


Địa chỉ Chợ Đầu mối Vĩnh Tường Vĩnh Phúc ở đâu?

Đường 33m, Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Đầu mối Vĩnh Tường Vĩnh Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Chợ Đầu mối Vĩnh Tường Vĩnh Phúc là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Cao Mại - Sơn Thi