Công ty Cổ phần May Nhà Bè Hậu Giang – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QC6P+8GG, Phường 7, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 6556 868
Trang web
Tọa độ 9.760.808.299.999.990, 10.543.633.419.999.900

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần May Nhà Bè Hậu Giang ở đâu?

QC6P+8GG, Phường 7, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần May Nhà Bè Hậu Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần May Nhà Bè Hậu Giang là:

Công ty Cổ phần May Nhà Bè Hậu Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần May Nhà Bè Hậu Giang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Nông sản, Thực phẩm Việt Hưng - TT. Nhồi