Khách Sạn Kiều Anh Vũng Tàu – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 257 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3563 333
Trang web http://kieuanhhotel.vn/
Tọa độ 10.350.042.499.999.900, 107.092.445

 


Địa chỉ Khách Sạn Kiều Anh Vũng Tàu ở đâu?

257 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Kiều Anh Vũng Tàu như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Kiều Anh Vũng Tàu là:

Khách Sạn Kiều Anh Vũng Tàu có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Kiều Anh Vũng Tàu là: http://kieuanhhotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ẩm Thực Dê David - Thôn My Điền 1