Khách Sạn Nam Kiều – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 151 Ngô Quyền, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0290 3589 777
Trang web
Tọa độ 91.836.843, 10.514.011.769.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Nam Kiều ở đâu?

151 Ngô Quyền, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Nam Kiều như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Nam Kiều là:

Khách Sạn Nam Kiều có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Nam Kiều là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Mỹ Anh - Phường 1