Motel Hoàng Việt – P. Hoa Lư

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 43 Nguyễn Tất Thành, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3830 840
Trang web https://motel-hoang-viet.business.site/
Tọa độ 139.829.286, 1.080.092.698

 


Địa chỉ Motel Hoàng Việt ở đâu?

43 Nguyễn Tất Thành, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Motel Hoàng Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Motel Hoàng Việt là:

Motel Hoàng Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Motel Hoàng Việt là: https://motel-hoang-viet.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Motel Hương Trầm - Mỹ Hải