Ngọc Diệp Spa – Gia Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 935V+VHM Chợ chiều, Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 098 378 74 32
Trang web
Tọa độ 22.359.705.599.999.900, 1.040.939.331

 


Địa chỉ Ngọc Diệp Spa ở đâu?

935V+VHM Chợ chiều, Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngọc Diệp Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Ngọc Diệp Spa là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:01]

Ngọc Diệp Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Ngọc Diệp Spa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Spa Thu Hoài 4 - Long Bình