Nhà Hàng Chó Mẹt – Hạ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3CGG+Q9C, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 522 80 48
Trang web
Tọa độ 210.769.409, 1.074.258.928

 


Địa chỉ Nhà Hàng Chó Mẹt ở đâu?

3CGG+Q9C, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Chó Mẹt như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Chó Mẹt là: Chủ Nhật:[10:30-21:30], Thứ Hai:[10:30-21:30], Thứ Ba:[10:30-21:30], Thứ Tư:[10:30-21:30], Thứ Năm:[10:30-21:30], Thứ Sáu:[10:30-21:30], Thứ Bảy:[10:30-21:30]

Nhà Hàng Chó Mẹt có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Chó Mẹt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lý Bình 68 - Thành phố Vinh