Quán Quý Thành贵成 – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 293 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3857 0079
Trang web
Tọa độ 107.613.199, 1.066.683.503

 


Địa chỉ Quán Quý Thành贵成 ở đâu?

293 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Quý Thành贵成 như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Quý Thành贵成 là: Thứ Ba:[09:00-02:00], Thứ Tư:[09:00-02:00], Thứ Năm:[09:00-02:00], Thứ Sáu:[09:00-02:00], Thứ Bảy:[09:00-02:00], Chủ Nhật:[09:00-02:00], Thứ Hai:[09:00-02:00]

Quán Quý Thành贵成 có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Quý Thành贵成 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hải Sản Hằng 66 - Vĩnh Thọ