Trạm Y Tế Đại học Cần Thơ – Xuân Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2QJ9+JG7, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3872 115
Trang web
Tọa độ 100.315.289, 10.576.878.239.999.900

 


Địa chỉ Trạm Y Tế Đại học Cần Thơ ở đâu?

2QJ9+JG7, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Y Tế Đại học Cần Thơ như thế nào?

Giờ làm việc của Trạm Y Tế Đại học Cần Thơ là:

Trạm Y Tế Đại học Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của Trạm Y Tế Đại học Cần Thơ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Y tế xã Tân Phong - Tân Phong